Post Format

Osmanlı Hükümeti, Fransa ve İngiltere arasında imzalanan Ticaret Anlaşması ile tütün ithali yasaklanarak, tütün için ilk defa 1862 yılında İnhisar (Tekel) kuruldu. 1879'da çıkarılan "Rusumu Sitte" Kararnamesi ile tuz, tütün ve alkollü içkilerin inhisarı gelirleri yabancı bankerlere, 1883'de ise "Duyunu Umumiye"ye bırakıldı.